Sålda

Nu är mina små pojkar sålda, Charlie Caplin skall flytta till sin stora syster Alva. Och Caesar skall troligtvis flytta till Tjörn (blivande köpare kommer och 14 dagar)