Standard om Schnauzern

Ursprungsland: Tyskland
Användingsområden: Vakt- och sällskap
FCI-Klassifikation: Grupp 2, sektion 1
Bakgrund/ändamål: Ursprungligen använde man schnauzern i södra Tyskland som stallhund för att den trivdes särskilt väl med hästar. Den var en ivrig och snabb råttfångare, vilket i folkmun gav den namnet “Rattler” vilket betyder råtthund. När pinscher-schnauzerklubben bildades 1895 blev rasen införd som strävhårig pinscher.
Helhetsintryck: Schnauzern skall vara strävhårig, medelstor och kraftig, snarare kompakt än smäcker.
Viktiga måttförhållanden: Schnauzern skall vara kvadratiskt byggd varvid mankhöjden ungefär skall motsvara kroppslängden. Huvudets hela längd ( från nosspets till nackknöl ) skall motsvara hälften av ryggens längd ( från manke till svansansättning ).

Uppförande/karaktär: Typiska karaktärsdrag för schnauzern är ett livligt temperament parat med ett eftertänksamt lugn. Betecknande är dess godmodiga karaktär, lekfullhet och omtalande trofasthet mot sin ägare. Rasen är mycket barnkär, omutlig och vaksam utan att vara skällig. Dess högt utvecklade sinnesorgan, klokhet, läraktighet, oräddhet, uthållighet och motståndskraftighet mot sjukdomar och väder och vind ger schnauzern alla förutsättningar att vara en utmärkt familje-, vakt och sällskapshund som även besitter brukshundsegenskaper.”

Mer information om Schnauzern kan du hitta på schnauzerringen.se där informationen ovan kommer ifrån.

Det är värt att notera att schnauzern är ganska allergivänlig, det vill säga, vissa människor med en mild form av allergi eller överkänslighet mot hundar kan tolerera schnauzern.